Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NäTVERK - ÅKERIHISTORISKA

ÅKERIHISTORISKA SÄLLSKAPET, ÅHS

För att bevara historiskt värdefullt material kring åkerifordon och åkeriutrustning bildades Åkerihistoriska Sällskapet 1992. Sällskapet arbetar också med dokumentation av åkeriernas utveckling. ÅHS har inte själv resurser att ta hand om arkivmaterial men har ambitionen att ge råd och hjälp åt andra: företag, organisationer och enskilda. Ordförande i Åkerihistoriska Sällskapet är Ingemar Resare på Sveriges Åkeriföretag.

 

Svenska Åkeriförbundet, nuvarande Sveriges Åkeriföretag, bildades 1917. Det första lastbilsåkeriet startade i Stockholm 1906 och på 20-talet blev åkerierna en vanlig företeelse. Åkaryrket är dock äldre än så. Så kallade dragarlag har funnits sedan medeltiden och det finns idag verksamma svenska företag i branschen som räknar sin historia tillbaka över 250 år.

 

Åkerihistoriska Sällskapet är inte någon veteranbilklubb. Bilar är visserligen en viktig del av näringens historia men långt ifrån hela. ÅHS samverkar istället med andra sammanslutningar med vägfordons- och trafikhistorisk inriktning. Exempel på sådana samarbetspartner är Motorhistoriska Sällskapet i Sverige och det brittiska Historic Commercial Vehicle Society.

 

Bli medlem

 

Du ansöker om medlemskap genom att skicka kontaktuppgifter; namn, adress och telefonnummer till ingemar.resare@akeri.se.

Kostnaden är 200 kr/år för endast medlemskap. Det kostar 527 kr/år om både vill vara medlem och få Svensk Åkeritidning. 

 

Regionala fordonsgrupper

Enligt de riktlinjer Sveriges Åkeriföretag lagt fast för Åkerihistoriska Sällskapet kan så kallade regionala fordonsgrupper bildas av sällskapets medlemmar. Fordonsgrupperna anordnar utflykter, rallyn, museibesök och träffar.

 

Som medlem i Åkerihistoriska Sällskapet blir man automatiskt med i regionens fordonsgrupp utan särskild kostnad. Medlemmarna i regionerna bestämmer den geografiska omfattningen av fordonsgruppen och varje grupp bestämmer organisation, omfattning och inriktning av verksamheten.

 

Fordonsgruppernas verksamhet finansieras av respektive fordonsgrupp. Sveriges Åkeriföretag bistår med registerhållning samt utskick av handlingar till medlemmarna i respektive fordonsgrupp.

 

Följande fordonsgrupper finns inom Åkerihistoriska sällskapet. Är ni intresserad av att komma i kontakt med någon fordonsgrupp går det bra att kontakta dem nedan. 

 

Skåne, Blekinge: Per Thomson, Per.thomson@gmail.com, 070-5907301

 

Småland: Donald Ramström, Donald.ramstrom@telia.com, 070-5538813

 

Örebro: Kenneth Hedegård, basab6@icloud.com, 070-3983406

 

Dala-Gävle: Anders Näslund, Naslund.hofors@telia.com, 070-3331256

 

Skaraborg: Mari Berglund, Mari.berglund@forsgards.se,

070-674 11 20

 

Åkerimuseum

 

Åkerimuseum visar åkerinäringens utveckling under 1900-talet och i samlingarna finns teknisk utrustning och attiraljer, märken och kontorsföremål från åkerier och lastbilscentraler.

 

Museet ligger i Brocenter, intill genomfartsleden strax söder om Olofströms centrum. Anläggningen rymmer också Kjell Olssons bilmuseum, turistinformation, café och ett mindre konferensutrymme. Mer information via Olofströms Turistbyrå, telefon 0454-309 400.

 

Bli medlem