Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

AKTUELLT FRåN SVERIGES ÅKERIFöRETAG

Här presenteras nyheter från Sveriges Åkeriföretag.


Diskussion om beställaransvar

[2016-05-19 14:51]
Tidigare i veckan träffade Erika Svanström och Tove Winiger några representanter från åkargruppen Här Stannar Sverige och ett par riksdagsledamöter.  Onsdagens seminarium i riksdagen ställdes in, då Transportstyrelsens deltagare fått förhinder.... Läs mer »

SÅ Årsmöte livestreamas

[2016-05-18 17:13]
I morgon torsdag 19:e maj äger SÅ årsmöte rum. För den som inte kan närvara men ändå är intresserad, sänds mötet live via denna länk.  Läs mer »

Utbildningssuccén fortsätter

[2016-05-09 11:48]
Våra populära halvdagsutbildningar om konsten att köpa hållbara transporttjänster har nu genomförts i de flesta av våra regioner. De har varit så populära att vi utökar med ytterligare två i region norr. Läs mer »

Statoil byter namn till Circle K

[2016-05-03 09:25]
På stationen i Länna, söder om Stockholm, går idag det högtidliga startskottet för förvandlingen av landets alla Statoilstationer. Läs mer »

CO2-minskningar från transporter avstannar

[2016-04-29 13:44]
Idag släpptes Naturvårdsverkets preliminära utsläppssiffror för Sverige år 2015. Siffrorna visar att reduktionsminskningen avstannar; vilket beror att trafiken ökar. Mellan 2008 och 2015 har tydliga utsläppsminskningar setts, vilket delvis beror på ö... Läs mer »

SAMARBETE MED TUNGA MYNDIGHETER GER RESULTAT - ÅTGÄRDSLISTA MOT SVARTJOBB PRESENTERAS

[2016-04-28 14:34]
Under flera års tid har Sveriges Åkeriföretag samarbetat i ett nätverk som heter Stora branschgruppen där bland annat vi, facket, Sveriges Byggindustrier, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ingår. Läs mer »

Ökat intresse för trafiksäkerhetsarbete

[2016-04-27 15:52]
År 2008 hade Resultatkonferensen 69 deltagare. Idag är det över 200. Infrastrukturminister Anna Johansson inledde årets konferens. Läs mer »

Nordisk enighet i bättre tillämpning

[2016-04-26 16:19]
Under en debatt på temat om regeltillämpning presenterades den gemensamma ståndpunkten. Initiativtagare är företrädare för den internationella vägtransportunionen, den nordiska och nederländska åkerinäringen samt Euro Contrôle Route, en samarbetsorganisat... Läs mer »

Rimligt att transportköpare har alkolås vid grinden

[2016-04-25 16:25]
Sveriges Åkeriföretag och MHF har, vid ett flertal tillfällen, påpekat för myndigheter och politiker att det behövs nykterhetskontroller och alkoholbommar, fler civilanställda (bilpektörer) och uniformerad polis på väg, alkolås i fordon, mer medvetna och... Läs mer »

Västra Götaland lägre andel Fair Transport än resten av landet

[2016-04-25 13:36]
På uppdrag av Sveriges Åkeriföretag har DoubleCheck, expertföretag på offentliga affärer, gjort en analys över hur många kommuner, landsting/regioner och andra myndigheter som köper transporter enligt Fair Transport. Läs mer »

SÅ i riksdagen tillsammans med Naturskyddsföreningen och 2030-sekretariatet

[2016-04-20 17:00]
Idag hölls ett seminarium i riksdagen om kvotplikt och åkerinäringens möjligheter till klimatneutralitet. Hur en kvotplikt ska utformas för att värna om svensk konkurrenskraft och samtidigt uppnå rejäla minskningar i CO2-utsläpp diskuterades. Arrangörer v... Läs mer »

Fakta om åkerinäringen

[2016-04-19 13:01]
Sveriges Åkeriföretag publicerar regelbundet publikationen Fakta om Åkerinäringen. Nu är 2016 års utgåva ute och redo att läsas. Läs mer »

Transportledarutbilding i Örebro

[2016-04-19 12:18]
Gå kursen för dagens moderna transportledare ochlär dig de nödvändiga kunskaperna i logistik, transportekonomi, försäljning och juridik.Vi har ett fåtal platser kvar!  Under relaterade filer finner ni inbjudan. Läs mer »

vi söker en praktikant till nla i bryssel

[2016-04-18 11:23]
Nordic Logistic Association söker en praktikant till kontoret i Bryssel för höstterminen 2016. Nordic Logistic Association är en gemensam branschorganisation för åkerinäringarna i Sverige (Sveriges Åkeriföretag), Norge (Norges Lastbiler- Forbund) och... Läs mer »

YKB-utbildningarna håller full gas

[2016-04-13 14:10]
Det finns en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag