AKTUELLT FRåN SVERIGES ÅKERIFöRETAG

Här presenteras nyheter från Sveriges Åkeriföretag.


Transportekonomi basutbildning

[2017-08-18 16:55]
Vi erbjuder utbildning Transportekonomi Bas på 5 orter till hösten. Läs mer »

Information från Trafikverket

[2017-08-18 10:42]
Under v 34 sker vägarbeten på E4:an i Östergötland samt Jönköpings län. Läs mer »

Del av E6:an stängs av

[2017-08-10 08:56]
Trafikverket kommer under augusti månad att stänga av en del av E6:an för att byta en vägbro vid trafikplats Lundåkra i Landskrona kommun Läs mer »

Förkortad Väglivslängd har uppdaterats

[2017-07-03 15:49]
I rapporten Förkortad väglivslängd – Orsaker och Kostnader, finns ny kompletterande information om däck- och vägslitagekostnader. Uppdaterad rapport finns för nerladdning. Läs mer »

Åkeriradion blir digital

[2017-07-03 10:43]
Åkeriradion blir digital och ett frekvensbyte sker i samband med detta. Av den anledningen tar vi inte emot nya ansökningar på gamla Åkeri Riks 1 och 2 efter 1 juli. Vi hänvisar istället till det nya digitala systemet. Läs mer »

En Almedalsvecka utan lastbil

[2017-07-03 08:13]
En vecka utan lastbil är ett koncept, ett scenario vi arbetat med i flera år. Vi låter göra en undersökning bland företag och näringsverksamheter av alla slag i ett område, för att se hur de skulle påverkas om transporter med tung lastbil inte fungerade.... Läs mer »

Nytt växelnummer för Sveriges Åkeriföretag

[2017-06-30 12:11]
Fr o m 1 Juli har Sveriges Åkeriföretag en ny växel med nya telefonnummer. Syftet med denna förändring är att öka tillgängligheten ytterligare. Läs mer »

Roadshow - Om konsten att köpa hållbara transporter

[2017-06-30 10:21]
Transportköpare behöver ta beställaransvar utan att undersökningsplikt är ett lagstadgat krav. På så sätt kan också dessa aktörer ta hållbarhetsansvar och lättare välja sunda transporter från sunda företag. Läs mer »

Förbud mot transport av farligt gods genom Sundsvall

[2017-06-30 09:42]
Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat att förbjuda ADR-transporter genom centrala Sundsvall. Läs mer »

Vi söker en branschföreträdare

[2017-06-30 08:29]
Vi söker en branschföreträdare till kontoret i Västra Götaland. Läs mer »

Sveriges Åkeriföretag i Almedalen

[2017-06-28 14:00]
Det drar ihop sig inför Almedalen, och Sveriges Åkeriföretag är på plats och deltar i ett antal debatter och paneler. Spana in vårt deltagande här!  Du som är på plats är varmt välkommen till vårt seminarium om Citydistribution. Inbjudan ligger... Läs mer »

Stor kompetensbrist inför sommaren

[2017-06-26 16:09]
Inför sommarens semestrar är rekryteringsbehovet mycket stort i åkerinäringen. Över hälften av åkeriföretagen har inte lyckats anställa extrapersonal. Den främsta anledningen är kompetensbrist, enligt en enkät vi skickade ut till några av våra medlemsföre... Läs mer »

Information från Trafikverket

[2017-06-20 13:57]
I mitten av augusti (vecka 32) börjar Trafikverket med ett underhållsarbete på E4:an vid Uppsala. Vägen är sliten och nuvarande betongmaterial kommer att bytas ut mot asfalt. Syftet är att förbättra säkerheten och framfarten på vägen. Läs mer »

Elmia Lastbil fortsätter

[2017-06-13 13:55]
Ett nytt sexårigt avtal har nu tecknats vilket innebär en fortsättning på Elmia Lastbil fram till minst 2022. Undertecknare är Elmia AB, Sveriges Åkeriföretag och Trailer Magazine. Läs mer »

Mittia

[2017-06-09 10:01]
Visst ses vi på Mittiamässan 18 - 19 augusti? Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag

Bli medlem