AKTUELLT FRåN SVERIGES ÅKERIFöRETAG

Här presenteras nyheter från Sveriges Åkeriföretag.


Är ni behov av Eget på väg utbildning?

[2016-07-12 11:22]
Dags att boka upp din plats på höstens Eget på väg utbildning. Läs mer »

Välkommen till LBC- och Logistikdagarna 29-30 september 2016

[2016-07-06 08:32]
Välkommen till LBC- och Logistikdagarna 29-30 september 2016. Läs mer »

Ny fransk lag om minimilön (uppdaterad information 11 juli -16)

[2016-06-29 10:55]
Den 1 juli 2016 träder en fransk lag om minimilön ikraft, den så kallade Loi Macron. Lagen handlar om en skyldighet för arbetsgivare att betala minimilön i Frankrike. Läs mer »

Vissa förändringar i reglerna om Kör- och vilotider

[2016-06-29 10:44]
Med anledning av de trafikhinder som kan uppstå i samband med den broreparation som pågår i södergående riktning av E4 i Södertälje, medger Transportstyrelsen vissa förändringar i reglerna om Kör- och vilotider. Läs mer »

Mycket långa köer på E4/E20 söderut vid Södertälje, Stockholms län

[2016-06-28 15:57]
E4/E20 Södertälje, södergående riktning har mycket begränsad framkomlighet i södergående rikning på E4/E20 vid Södertälje. Välj om möjligt annat färdsätt eller annan resväg då det är kraftiga köbildningar på ca en mil under dag- och kvällstid. Läs mer »

Osäkert in i det sista om lastbilsförarna får yrkeskompetensbevis i tid

[2016-06-22 20:44]
Nya siffror från Transportstyrelsen visar att antalet som har genomgått fortbildning och som betalar för sitt yrkeskompetensbevis ökar. Men det går fortfarande sakta. Det kommer att vara osäkert in i det sista om alla berörda lastbilsförare har ett yrkesk... Läs mer »

Glad Midsommar

[2016-06-22 15:45]
En riktigt glad Midsommar önskar vi våra medlemmar, kollegor och partners. Torsdag 23 juni är våra kontor stängda, vi öppnar igen måndag 27 juni. Läs mer »

Trafikens slitage på vägen

[2016-06-20 11:15]
En fjärdedel av vägkostnader beror på trafik  Sveriges Åkeriföretag har låtit utreda orsaker och kostnader till förkortad väglivslängd.  Utredningen som gjorts av WSP ska medverka till en faktabaserad dialog om vägslitage baserat på vetensk... Läs mer »

Vägslitageskatt: intäkter till statskassan och inte till vägens underhåll

[2016-06-17 12:36]
Sveriges Åkeriföretag deltog i vägslitageskatteutredningens hearing om förslag till ny vägslitageskatt för tunga lastbilar. -  Regeringens och utredningens syfte tycks vara att ta in 4 miljarder från åkerinäringen till statskassan vilket är fyra... Läs mer »

Bättre regelefterlevnad i godstransporter

[2016-06-08 15:51]
Nyligen redovisade Transportstyrelsen resultaten av en mätning av regelefterlevnad i yrkesmässig trafik. Kontroller utförda på 451 slumpmässigt utvalda lastbilar visar att regelefterlevnaden är bättre än i förra mätningen. 70 % av alla kontrollerade... Läs mer »

SÅ tycker till om fossilfri transportsektor

[2016-05-30 16:41]
Bränsle och längre och tyngre fordon vägen till fossilfri transportsektor Energimyndigheten bjöd in till att lämna förslag på prioriterade områden och åtgärder i arbetet med att ta fram en strategi för en fossilfri transportsektor. Två viktiga faktorer fö... Läs mer »

Orimliga sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotiderna ute på remiss

[2016-05-30 09:20]
Transportstyrelsens förslag om ändringar i kör- och vilotiderna är ute på remiss. De går långt över vad som krävs enligt EU:s regler, hänvisar till en förordning som ännu inte är beslutad och skulle innebära oflexibla och orimliga sanktioner. Sveriges Åke... Läs mer »

Diskussion om beställaransvar

[2016-05-19 14:51]
Tidigare i veckan träffade Erika Svanström och Tove Winiger några representanter från åkargruppen Här Stannar Sverige och ett par riksdagsledamöter.  Onsdagens seminarium i riksdagen ställdes in, då Transportstyrelsens deltagare fått förhinder.... Läs mer »

SÅ Årsmöte livestreamas

[2016-05-18 17:13]
I morgon torsdag 19:e maj äger SÅ årsmöte rum. För den som inte kan närvara men ändå är intresserad, sänds mötet live via denna länk.  Läs mer »

Utbildningssuccén fortsätter

[2016-05-09 11:48]
Våra populära halvdagsutbildningar om konsten att köpa hållbara transporttjänster har nu genomförts i de flesta av våra regioner. De har varit så populära att vi utökar med ytterligare två i region norr. Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag

Bli medlem