SMåLAND/ÖLAND - STYRELSE

Styrelsen i Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland består av åtta ledamöter. Kontakta dem gärna och framför dina åsikter om regionkontorets verksamhet.
 

Christer Samuelsson (Ordförande)
Christer Samuelssonsson Åkeri, Ingelstad

0470-641 00
0761-80 28 00
christer@chsamuelsson.se

 

Marie Hagén Landegren (vice ordförande)
Hagéns Åkeri AB, Korsberga

0383-206 04
070-522 04 04
marie@hagens-akeri.com 

Sven Petersson
Västbo Lastbilcentral AB, Smålandsstenar

0371-311 60
070-333 33 62
sven.valle@outlook.com

 
Christer Svensson
Wettern Logistik AB

0390-300 53
070-654 21 30
christer@wetternlogistik.se

 

Ulf Ahlqvist
Ulf Ahlqvist Åkeri AB, Markaryd

0433-109 42
070-14 61 737
u.ahlqvist@telia.com

 

Hans Karlsson
Evald Karlsson Åkeri AB, Oskarshamn

0491-185 00
070-549 29 93
hans.karlsson@evaldkarlssons-akeri.se

 

Hans Hellström
Gnosjö Trafik
0370-33 18 70
070869 92 01
hans@gnosjotrafik.se

 

Thomas Hammarström
Regionchef för Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland

0470-71 81 81
076-133 39 09
thomas.hammarstrom@akeri.se

 

Suppleanter

 
Magnus Edberg
Edbergs Trpt AB
0478-318 08
072-574 49 04

magnus.edberg@edbergstransport.se

 

Pär Henrysson
Fårbo Åkeri AB
070-509 67 45
info@farboakeriab.se
 
Nils-Olof Nilsson
Frödinge Tanktransport AB
0492-143 97
070-434 74 38
nilsolof.n@telia.com

 

Bli medlem