ÖST - STYRELSE

Detta är styrelsen i SÅ Öst. Bilden är tagen på årsmötet vid Kolmården 2014.

 

 

Från vänster: Mikael Lood, Weine Hugoo, Liselotte Eriksson Dahl, Erik Alfredsson och Alf Oskarsson.

Nedan ser du deras kontaktuppgifter.

 

 

Alf Oskarsson, ordförande
Pilkrogs Åkeri AB
Pilkrog 123, 711 94 LINDESBERG

070-598 45 54
0581-910 91
alf.os@telia.com

  

 

 

Erik Alfredsson, vice ordförande

Alfredsson Transport AB

Box 3232, 600 03 NORRKÖPING

070-512 88 12
011-31 26 20
erik@alfredssontransport.com

 

 

Liselotte Eriksson Dahl
E V Eriksson Transport AB
Betesvägen 10 B
703 60 ÖREBRO

070-349 55 11
019-611 82 49
lottapop@hotmail.com

 

 

Weine Hugoo
Weine Hugoos Åkeri AB
Fångögatan 10, 582 78 LINKÖPING

070-331 48 25
0142-250 07
hugoo@wha.se

 

 

Mikael Lood

Mikael Loods Åkeri AB
Noregatan 2, 633 46  ESKILSTUNA

070-976 55 00

016-34 41 71

mikael@loodsakeri.se

 

 

  

Ingemar Resare, regionchef Öst
Sveriges Åkeriföretag Öst
Transportgatan 4, 702 27 ÖREBRO

019-70 80 331
070-687 89 30

ingemar.resare@akeri.se

 

 

 

Suppleant

 

Ingela Karlsson
Kirres Åkeri AB
Verkstadsgatan 7
613 41 Oxelösund

070-970 77 35
ingela@kirres.se

 

 

 

Ordinarie revisor

Tommy Eriksson, Örebro, Förtroendevald

 

Revisorssuppleant

Peder Jensen, Örebro, Förtroendevald

  

VALBEREDNING

Tommy Eriksson, Örebro, sammankallande

Conny Jardler, Nora

Henrik Wellander, Nyköping

Kjell Johansson, Malmköping

 

Arbetsutskott

Alf Oskarsson, Lindesberg 

Erik Alfredsson, Norrköping

Liselotte Eriksson-Dahl, Örebro

 

Bli medlem