ORGANISATION - STYRELSE

Styrelse

Sveriges Åkeriföretag styrelse består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Samtliga ledamöter representerar vår medlemskår. Ta gärna kontakt.

 

 

Mikael Nilsson, Ordförande
Shuttleservice Logistics AB, Malmö

070-883 85 20

mikael@sslog.se

 

 

 

 

 

Marie H Landegren
Hagéns Åkeri, Korsberga

070-522 04 04

marie@hagens-akeri.com

 

 

 

 

 

Lars Lundstam
Lundstams, Östersund

070-683 61 00

lars.lundstam@lundstams.se

 

 

 

 

 

Per Göransson
Miljövision, Gustavsberg
070 - 349 26 30

per@miljovision.se


 

 

 

 

 

Andreas Lindström
Lindström Transport, Luleå
070 - 33 33 327

andreas@lindstromstrp.se

 

 

 

 

 

 

David Östman
Ville Carlssons Åkeri AB, Östersund

070-663 67 20
david@villes.nu

 

 

 

 

Ingrid Skoog Bengtsson
Skoogs Åkeri & Logistik, Ängelholm

0431-44 38 03
ingrid@skoogsakeri.se

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

Mike Dahl
Blondie Logistic AB, Kungsbacka
070 - 347 01 90

Mike@blondie.se

 

 

 

 

Marika Hansson

Hansson Transport i Ockelbo AB
070-433 33 88
marika@hansson.se

 

Revisorer

 

Anders Lindby

Auktoriserad revisor R3.

 

Malin Jansson och Lise-Lotte Eriksson Dahl.

Förtroendevalda revisorer

Bli medlem