Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UTBILDNINGAR - UTBILDNINGAR

Här kan du lätt boka en kurs du är intresserad av. Nedan ser du de närmast förestående kurserna. Du kan söka en specifik kurs, önskat datum eller region.

Trafiksäkerhet och Kundfokus (2017-09-23)
Jönköping
Vi tar upp riskerna i trafi ken och agerande i krissituationer samt diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets anseende höjs. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

Trafiksäkerhet och Kundfokus: Bookning

Starttid: 2017-09-23, Sluttid: 2017-09-23, Stad: Jönköping

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Lagar och regler (2017-11-16)
Oskarshamn
Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafi k och övriga villkor som gäller för godstransporter. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

Lagar och regler: Bookning

Starttid: 2017-11-16, Sluttid: 2017-11-16, Stad: Oskarshamn

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Sparsam körning (2017-11-20)
Växjö
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

Sparsam körning: Bookning

Starttid: 2017-11-20, Sluttid: 2017-11-20, Stad: Växjö

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Godstransporter (2017-11-21)
Växjö
Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen branschanpassas då lastsäkring, lastning och lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

Godstransporter: Bookning

Starttid: 2017-11-21, Sluttid: 2017-11-21, Stad: Växjö

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Lagar och regler (2017-11-22)
Växjö
Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafi k och övriga villkor som gäller för godstransporter. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

Lagar och regler: Bookning

Starttid: 2017-11-22, Sluttid: 2017-11-22, Stad: Växjö

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Trafiksäkerhet och Kundfokus (2017-11-23)
Växjö
Vi tar upp riskerna i trafi ken och agerande i krissituationer samt diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets anseende höjs. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

Trafiksäkerhet och Kundfokus: Bookning

Starttid: 2017-11-23, Sluttid: 2017-11-23, Stad: Växjö

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Ergonomi & Hälsa (2017-11-24)
Växjö
Kursdeltagaren får information om vikten av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbete. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

Ergonomi & Hälsa: Bookning

Starttid: 2017-11-24, Sluttid: 2017-11-24, Stad: Växjö

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Bli medlem