Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UTBILDNINGAR - UTBILDNINGAR

Här kan du lätt boka en kurs du är intresserad av. Nedan ser du de närmast förestående kurserna. Du kan söka en specifik kurs, önskat datum eller region.

YKB delkurs 1 - Sparsam körning (2018-02-24)
Östersund
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB delkurs 1 - Sparsam körning: Bookning

Starttid: 2018-02-24, Sluttid: 2018-02-24, Stad: Östersund

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB Delkurs 1 - Sparsam körning - öppenkurs - Umeå (2018-02-28)
Umeå
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB Delkurs 1 - Sparsam körning - öppenkurs - Umeå: Bookning

Starttid: 2018-02-28, Sluttid: 2018-02-28, Stad: Umeå

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB Delkurs 2 - Godstransporter - öppen kurs - Umeå (2018-03-01)
Umeå
Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen branschanpassas då lastsäkring, lastning och lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB Delkurs 2 - Godstransporter - öppen kurs - Umeå: Bookning

Starttid: 2018-03-01, Sluttid: 2018-03-01, Stad: Umeå

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB Delkurs 3 - Lagar och Regler - Öppen kurs, Umeå (2018-03-02)
Umeå
Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafi k och övriga villkor som gäller för godstransporter. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB Delkurs 3 - Lagar och Regler - Öppen kurs, Umeå: Bookning

Starttid: 2018-03-02, Sluttid: 2018-03-02, Stad: Umeå

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB Delkurs 4 - Ergonomi och Hälsa, öppen kurs Umeå (2018-03-03)
Umeå
Kursdeltagaren får information om vikten av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbete. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB Delkurs 4 - Ergonomi och Hälsa, öppen kurs Umeå: Bookning

Starttid: 2018-03-03, Sluttid: 2018-03-03, Stad: Umeå

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB Delkurs 5 - Trafiksäkerhet & kundfokus - öppenkurs - Umeå (2018-03-04)
Umeå
Vi tar upp riskerna i trafi ken och agerande i krissituationer samt diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets anseende höjs. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB Delkurs 5 - Trafiksäkerhet & kundfokus - öppenkurs - Umeå: Bookning

Starttid: 2018-03-04, Sluttid: 2018-03-04, Stad: Umeå

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Bli medlem