Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NY BERäKNING AV DIN SERVICEAVGIFT FöR MEDLEMSSKAPET

Ny beräkning av din serviceavgift för medlemsskapet

[2015-11-19 10:41 av Monica]

Efter många års diskussion är vi äntligen i mål när det gäller att ha samma avgifter för medlemsskap oavsett om du är företagare i Haparanda eller Ystad.

 

Vid Sveriges Åkeriföretags årsmöte i Gävle i maj 2015 beslutades om att införa en ny avgiftsmodell vilket resulterar i att det framöver blir en och samma avgift oberoende var i landet man är ansluten. Vårt utbud av medlemstjänster är lika stort i norr som i söder.


Årsmötet beslutade enligt förslaget som innebär att serviceavgiften kommer att beräknas på senast kända omsättning. Uppgifterna är hämtade från UC. Den nya avgiften består av dels en grundavgift och en rörlig avgift. Har du en omsättning understigande 5 Mkr betalar du dock endast grundavgiften.


I de fall ett medlemsföretag anser sig ha, och kan visa att en betydande del av omsättningen inte är åkerirelaterad, har man möjlighet att få nedsättning av avgiften i motsvarande grad.


Om medlemsföretaget har dotterbolag kan man frivilligt välja att serviceavgiften skall baseras på omsättningen även för dessa bolag.

 

SERVICEAVGIFT GRUNDAVGIFT

  • 3 750 kr för medlemmar med en omsättning på max 2 Mkr
  • 4 250 kr för övriga medlemmar

RÖRLIG SERVICEAVGIFT

För att se din nya rörliga serviceavgift klicka här.

 

 

 

 

 

Bli medlem