AKTUELLT FRåN SVERIGES ÅKERIFöRETAG

Här presenteras nyheter från Sveriges Åkeriföretag.


Färdskrivardomen från Högsta förvaltningsdomstolen

[2017-03-23 16:03]
Strax före årsskiftet meddelades en dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande användning av en icke-besiktad färdskrivare, mål nr. 881-15.  Domen får dramatiska konsekvenser vad gäller sista datum för att besiktiga färdskrivare. Den som mis... Läs mer »

HAR DU BETALAT FÖR MYCKET FÖR DIN LASTBIL?

[2017-03-22 00:00]
 Du vet väl om att du har möjlighet att delta i en process där ditt åkeri kan vara med och ställa återbetalningskrav på lastbilskartellen? Om ditt åkeri köpt eller leasat lastbilar över 6 tons totalvikt under åren 1997-2011 så är du berörd.... Läs mer »

Ökning av antalet rattfyllerister som åkt fast i kontroller

[2017-03-14 15:37]
Kustbevakningen flaggar för att antalet rattfyllerister som åkt fast i kontroll, ökar. Under 2016 minskade antalet kontroller och då minskade också antalet som blåst positivt i nykterhetskontroll. Det är alltså inte de faktiska nivåerna som minskat, utan... Läs mer »

Fler tjejer på vägarna = säkrare vägar?

[2017-03-13 16:47]
 I helgen kunde vi läsa om att fler och fler tjejer väljer att gå transportutbildningen. Vi har ju tidigare rapporterat om olycksstatistiken för personbilar, som visar att män är klart överrepresenterade i statistiken, även justerat för fördelningen... Läs mer »

Fem procent lägre utsläpp från vägtrafiken 2016

[2017-03-06 15:45]
Nyligen redovisade Trafikverket siffror som visar att vägtrafikens utsläpp minskat med fem procent under år 2016. För lastbilstrafikens del är förklaringen tillgången på förnybara drivmedel, främst HVO. Det råder brist på råvaran, varför biodrivmedlet ens... Läs mer »

Certifieringsträffar

[2017-03-02 14:23]
Dags för övergång till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, de nya omarbetade standarderna för Kvalitet och Miljö som kom hösten 2015. Befintliga ledningssystem behöver ses över för att klara kraven i de nya standarderna. Läs mer »

UTBILDNING FÖR TRANSPORTLEDARE

[2017-03-01 16:09]
Är det dags att fylla på med kunskap? Anmäl dig till vår uppskattade utbildning som vänder sig till transportledare. Läs mer »

Du har väl anmält dig till Tanktransportdagen?

[2017-02-23 13:38]
På konferensen får du en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om trans­port och hantering av produkter i tank och bulk, nya ADR regler, 74 tons fordon, multilaterala avtal, vägslitage, vägskatt, drivmedel, infrastruktur mm. Läs mer »

Videoinbjudan inför 100-års firandet och kongressen

[2017-02-21 14:25]
Rickard Gegö, vd och Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag bjuder in till SÅ:s kongress och 100-årsjubileum den 4 maj i Halmstad. Se vår exklusiva video filmad vid medlemsföretaget GP-last i Bromma, i februari. Läs mer »

Hur arbetar ditt företag med att minska våld mot kvinnor?

[2017-02-21 11:05]
EU-kommissionen efterfrågar konkreta steg för att förhindra våld mot kvinnor Läs mer »

SÅ Sjukvårdsförsäkring

[2017-02-14 11:02]
SÅ Sjukvårdsförsäkring har sedan årsskiftet blivit ännu bättre, höjd åldersgräns, sänkt självrisk och vård på distans är några av nyheterna. Läs mer »

Åkerinäringen får ta oförtjänta smällar i hamnkonflikten

[2017-02-10 09:21]
Att den bekymmersamma och långvariga hamnkonflikten hos APM Terminals containerterminal i Göteborgs hamn slår hårt mot svenska företag som importerar och exporterar varor är allmänt känt. Sex av tio containrar som importeras eller exporteras till eller fr... Läs mer »

Anmälan till kongressen öppen

[2017-02-06 16:08]
2017 fyller Sveriges Åkeriföretag 100 år! Vi firar detta och håller årsmötesförhandlingar torsdagen den 4 maj på Hotell Tylösand, Tylöhusvägen 28 i Halmstad. Läs mer »

Åkerihandbok 2017 e-book

[2017-02-01 11:43]
Åkerinäringens branschbibel har nu blivit digital, på riktigt! Du har väl inte missat att Åkerihandbok 2017 nu också finns som e-book, en digital version av åkerihandboken. Läs mer »

Tanktransportdagen 2017

[2017-02-01 08:27]
Tanktransportdagen den 6-7 april 2017 (anmälan senast 1 mars) genomförs ombord på fartyget Cinderella t/r Stockholm – Mariehamn. Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag

Bli medlem