AKTUELLT FRåN SVERIGES ÅKERIFöRETAG

Här presenteras nyheter från Sveriges Åkeriföretag.


Nollvisionen 2.0

[2017-04-28 13:56]
På Resultatkonferensen i veckan lyfte ministern Anna Johansson behovet av ett omtag kring arbetet mot nollvisionen. Sverige uppfann begreppet och ska vara bäst på trafiksäkerhet, vilket vi inte längre är. Läs mer »

Temadag 1 juni: Framtidens affärer – åkerinäringen

[2017-04-27 15:30]
Sveriges Åkeriföretag bjuder in till en konferens den 1 juni på temat Framtidens affärer. Dagen handlar om hur åkerinäringen ska fortsätta utvecklas med digitalisering, automation och innovation. Läs mer »

Eget på väg - kurs för blivande åkare

[2017-04-26 12:17]
Är du behov av vår uppskattade kurs Eget på väg? Läs mer »

Vårbudgeten

[2017-04-18 16:47]
Vårbudgeten som presenterades idag skjuter till 700 miljoner kronor till polisen, och satsar på klimatåtgärder. Sveriges Åkeriföretag är positiv till klimatsatsningarna, men fokus på att flytta över gods till andra trafikslag är fel. Läs mer »

En fruktansvärd händelse

[2017-04-07 16:51]
Sveriges Åkeriföretag har med bestörtning tagit del av uppgifterna om det fruktansvärda dåd som skett i Stockholm. − Vi och våra medlemmar skickar vårt varmaste deltagande till alla som drabbats av denna händelse, säger Mikael Nilsson ordf. Läs mer »

Bärighet handlar om väg och inte politiska mål

[2017-04-07 11:54]
Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson för Moderaterna och vice ordförande i trafikutskottet tillkännager igår trafikutskottets syn på regeringens förslag om införandet av en högre bärighetsklass för tyngre lastbilar. Hon kommenterar att tyngre l... Läs mer »

Kongressen websänds

[2017-04-06 15:43]
Sveriges Åkeriföretags kongress 4 maj websänds. Läs mer »

Fler vill köpa miljövänliga transporter

[2017-04-04 12:42]
Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 till 21 procent på fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som Svenska Miljöinstitutet har gjort. Läs mer »

HAR DU BETALAT FÖR MYCKET FÖR DIN LASTBIL?

[2017-04-03 01:00]
 Du vet väl om att du har möjlighet att delta i en process där ditt åkeri kan vara med och ställa återbetalningskrav på lastbilskartellen? Om ditt åkeri köpt eller leasat lastbilar över 6 tons totalvikt under åren 1997-2011 så är du berörd.... Läs mer »

Fair Transport hållbarhetsredovisas

[2017-03-29 11:14]
Sveriges Åkeriföretag har låtit göra en hållbarhetsredocvisning på Fair Transport. Det är den första i sitt slag - och syftet är att mäta reella effekter av CSR-projektet Fair Transport.  Hållbarhetsredovisningen redogör för upplevda effekter ho... Läs mer »

Kollegahjälpen – stöd för lastbilsförare vid nödsituation

[2017-03-28 14:46]
Under den senaste tiden så har Kollegahjälpen uppmärksammats i flertalet medier. Kollegahjälpen nås via 020-59 60 00 och man kommer då till SOS Alarm. De hittar en kollegahjälpare som finns nära föraren geografiskt och som tar kontakt med föraren och... Läs mer »

Färdskrivardomen från Högsta förvaltningsdomstolen

[2017-03-23 16:03]
Strax före årsskiftet meddelades en dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande användning av en icke-besiktad färdskrivare, mål nr. 881-15.  Domen får dramatiska konsekvenser vad gäller sista datum för att besiktiga färdskrivare. Den som mis... Läs mer »

Ökning av antalet rattfyllerister som åkt fast i kontroller

[2017-03-14 15:37]
Kustbevakningen flaggar för att antalet rattfyllerister som åkt fast i kontroll, ökar. Under 2016 minskade antalet kontroller och då minskade också antalet som blåst positivt i nykterhetskontroll. Det är alltså inte de faktiska nivåerna som minskat, utan... Läs mer »

Fler tjejer på vägarna = säkrare vägar?

[2017-03-13 16:47]
 I helgen kunde vi läsa om att fler och fler tjejer väljer att gå transportutbildningen. Vi har ju tidigare rapporterat om olycksstatistiken för personbilar, som visar att män är klart överrepresenterade i statistiken, även justerat för fördelningen... Läs mer »

Fem procent lägre utsläpp från vägtrafiken 2016

[2017-03-06 15:45]
Nyligen redovisade Trafikverket siffror som visar att vägtrafikens utsläpp minskat med fem procent under år 2016. För lastbilstrafikens del är förklaringen tillgången på förnybara drivmedel, främst HVO. Det råder brist på råvaran, varför biodrivmedlet ens... Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag

Bli medlem