TANKTRANSPORTDAGEN - TANKTRANSPORTDAGEN 2017

Tanktransportdagen är ett populärt evenemang som Sveriges Åkeriföretag arrangerar vartannat år.

 

2017 hålls dagen den 6-7 april ombord på fartyget Cinderella t/r Stockholm – Mariehamn. På konferensen får du en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om trans­port och hantering av produkter i tank och bulk, nya ADR regler, 74 tons fordon, multilaterala avtal, vägslitage, vägskatt, drivmedel, infrastruktur mm. Trafikutskottets specialister på vägtrafik medverkar. Du kan ställa frågor samt diskutera och nätverka med transportnäringens specialister. Konferensen vänder sig till åkerinäringen och intressenter inom transport och hantering av gods som omfattas av ADR.

 

Se detaljerat program under Relaterade filer till höger.

 

Anmälan senast 1 mars. 

Bli medlem